Amazon

Returning Candidate?

Operations Manager

Operations Manager

Referenznummer 
610396
Standort 
PL-Poznan
Datum 
12.1.2018
Company 
Amazon Fulfillment Poland sp. z o.o.
Recruiting Team 
..

Stellenbeschreibung:

Job Description

Operations Manager Kierownik ds. Operacyjnych

W Amazon wspólnie tworzymy przyszłość. Od chwili założenia naszej firmy w 1995 roku każdego dnia się rozwijamy.

Wszyscy ciężko pracujemy, żeby zadowolić naszych klientów. Od momentu złożenia zamówienia przez Internet do płynnego skoordynowania procesu przetwarzania zamówienia dążymy do tego, aby nasze działania były elastyczne, jak najprostsze i dobrze przemyślane. Jest to wpisane w jedną z naszych zasad przywództwa, jaką jest zamiłowanie do działania. Oznacza to, że wszystkie nasze zespoły angażują się w dynamiczną współpracę, a bezczynne siedzenie nie leży w ich naturze. Dążymy do tego, by stać się firmą, która dba o potrzeby klienta najlepiej na świecie.

Notwendige Qualifikationen


Obowiązki:

Twoim zadaniem będzie kierowanie zespołem.

Będziesz pracować w środowisku silnie nastawionym na współpracę oraz nadzorować działalność operacyjną i dostawy, skupiając się przy tym na skutecznym realizowaniu zamówień, aby nasi klienci niezmiennie byli z nas zadowoleni. Będziesz także pracować nad doskonaleniem obsługi klienta oraz dbać o utrzymanie wartości kluczowych wskaźników efektywności ustalonych dla takich obszarów jak czas dostawy czy odsetek dostaw za pierwszym razem. Ponadto będziesz prowadzić spotkania, przydzielać zadania oraz komunikować się z dostawcami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

Jednym z Twoich codziennych obowiązków będzie pomaganie we wdrażaniu nowych systemów i procesów. Co więcej, w miarę jak będziesz coraz lepiej rozumieć środowisko logistyczne Amazon oraz nasze protokoły biznesowe, zaczniesz zaznajamiać się ze schematami organizacji pracy i je analizować. Dzięki temu będziesz w stanie opracowywać stosowne i skuteczne rozwiązania, określając jednocześnie odpowiednie wymagania biznesowe.

Wykonując powyższe działania, będziesz korzystać z programów i narzędzi umożliwiających osiąganie optymalnych wyników operacyjnych. Twoim zadaniem będzie także dbanie o to, aby wszyscy podlegający Tobie pracownicy mieli dostęp do narzędzi potrzebnych im do wykonywania obowiązków. Będziesz również przekazywać dzienne wskaźniki oraz raportować wszelkie przypadki odstępstw od reguły innym działom operacyjnym czy, w razie potrzeby, zespołom Amazon działającym na jeszcze większą skalę.

Wünschenswerte Qualifikationen

Podstawowe wymagania:

  • Ukończone studia licencjackie lub równorzędne
  • Umiejętność zarządzania dynamicznym i zmotywowanym zespołem – masz doświadczenie w określaniu projektów i zarządzaniu nimi, a także w gromadzeniu wymagań i opracowywaniu rozwiązań na rzecz procesów
  • Zmysł praktyczny, czyli umiejętność znajdowania praktycznych i prostych rozwiązań złożonych problemów
  • Umiejętność wprowadzania udoskonaleń oraz umiejętności analityczne na wysokim poziomie – jesteś w stanie zastosować w praktyce swoje zdolności komunikacyjne i umiejętności rozwiązywania problemów w celu wprowadzenia zmian w procesach
  • Doskonałe umiejętności komunikacyjne, co oznacza, że komunikujesz się pewnie – zwłaszcza podczas rozmów z kadrą kierowniczą na różnych poziomach hierarchii firmy
  • Doskonały poziom umiejętności obsługi klienta oraz świetne umiejętności interpersonalne
  • Innowacyjność i myślenie przyszłościowe – czujesz się dobrze, gdy pracujesz w zespole, nawet jeśli musisz rozwiać okazjonalne niejasności i/lub zarządzać sprzecznymi priorytetami i wymaganiami
  • Elastyczność, czyli umiejętność poświęcania zadaniom takiej ilości czasu, która umożliwi ich prawidłowe wykonanie, a także gotowość do pracy w oparciu o nieregularny grafik
  • Umiejętność obiektywnego myślenia i spojrzenia na sytuację z szerszej perspektywy przy jednoczesnym zachowaniu ogromnej dbałości o szczegóły

Amazon jest pracodawcą realizującym politykę równych szans. Jesteśmy głęboko przekonani, że zatrudnianie pracowników o zróżnicowanych umiejętnościach stanowi podstawę naszego sukcesu. Decyzje rekrutacyjne podejmujemy w oparciu o doświadczenie i kwalifikacje kandydatów. Cenimy ich zamiłowanie do odkrywania, tworzenia, upraszczania i budowania.

Amazon traktuje poważnie kwestię ochrony danych osobowych i przestrzega odnośnych przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej i w poszczególnych krajach. O ile kandydat aplikujący na stanowisko nie wyrazi sprzeciwu, przesyłając swój życiorys upoważnia dział ds. rekrutacji Amazon do przechowywania udostępnionych danych osobowych w elektronicznej bazie danych prowadzonej przez Amazon Corporate LLC. w Stanach Zjednoczonych lub przez jedną ze spółek stowarzyszonych, czego celem jest ocena przydatności kandydata pod kątem bieżących i przyszłych ofert pracy oraz przeprowadzenie procesu rekrutacji.

Dane kandydata mogą zostać usunięte na jego prośbę w dowolnym momencie. Wystarczy, że poinformuje on o swojej woli dział ds. rekrutacji Amazon. Firma nie udostępnia danych osobowych kandydata osobom trzecim bez jego zgody. W ramach procesu naboru Amazon może poprosić kandydata o upoważnienie działu ds. rekrutacji Amazon do niezależnego zweryfikowania podanych przez niego informacji przez usługodawcę zewnętrznego.